Contactgroep Moslim Christenen.

 

 

contact groep christenen moslims

Contactgroep Moslim Christenen.
Zes kerken en twee moskeeën zijn met elkaar in contact om door ontmoeting en activiteiten de verbondenheid van de geloofsgemeenschappen te laten zien.
Ondanks de verschillende achtergronden is het mogelijk om in een goede verstandhouding te kunnen leven.
Immers de overeenkomste tussen de beide godsdiensten is groter dan de tegenstellingen.
Contactpersoon is Herma de Mik telefoon 06 24425977 e-mail hdemik@hetnet.nl
De tien geboden en de plichtencodex

Ik ben de HEER uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis.
In de naam van de barmhartige en genadige God.

U zult geen andere goden hebben ten koste van Mij.
Stel niet aan de zijde van de ene God een andere God.

U zult geen beelden maken.
U zult de naam van de HEER uw God niet lichtvaardig gebruiken.
Denk aan de sabbat; die moet voor u heilig zijn.
En uw Heer heeft bepaald dat u hem alleen zult dienen.

Eer uw vader en uw moeder.
En voor uw ouders (zult u) goed zijn.
En geef de verwante wat hem toekomt, evenals de arme en degene die op reis is.

U zult niet doden.
En dood uw kinderen niet uit vrees voor verarming.
En dood niet de ziel die God onaantastbaar verklaart.

U zult geen echtbreuk plegen. En laat u niet in met overspel.

U zult niet stelen.

En laat u niet in met het bezit van de wees.

U zult niet vals getuigen tegen uw naaste.

En kom de verplichting trouw na.

U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste.

En houd u trouw aan de maat, wanneer u meet – en weeg met de rechtgestelde balans.

En loop niet aan achter datgene waarvan u geen weet hebt.

U zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort.

En loop niet overmoedig op aarde.

Herma de Mik | Martin de Geus