Schulhulpmaatje is een zelfstandige organisatie per 1-1- 2-18
Op diverse terreinen blijft de samenwerking met Gilde Ridderkerk in stand

Heeft u vragen, wilt u reagerenof zich aanmelden als schuldhulpmaatje

klik dan hier: www.shmridderkerk.nl/