Schulhulpmaatje is een zelfstandige organisatie per 1-1- 2-18
Op diverse terreien blijft de samenwerking met Gilde Ridderkerk in stand

zie www.shmridderkerk.nl