Schuldhulpmaatje Ridderkerk

Wie schulden heeft, kan een beroep doen op een SchuldhulpMaatje-Ridderkerk. Is per 1-1--2018 zelfstandig werkzaam.
De samenwerking met Gilde Ridderkerk wordt op diverse vlakken voortgezet.

 Heeft u vragen, wilt u reageren of zich aanmelden als schuldhulpmaatje?

klik  dan hier:  www.shmridderkerk.nl/

 

DURF HULP TE VRAGEN!

Staat u vaak op uw basis (privé) rekening in het rood of moet u maandelijks een vast bedrag bijv. aan rente en aflossing van uw creditkaart af laten schrijven zodat er een nog grotere betalingsachterstand ontstaat? Pech in het leven (scheiding, ontslag, ziekte)?
Of U probeert weer grip te krijgen op uw financiële situatie maar u bent totaal het overzicht kwijt?
Dit zijn zo maar enkele voorbeelden waarin mensen in financiële problemen terecht kunnen komen. De mensen wachten te lang met het inroepen van hulp. Hoe langer zij de kop in het zand steken, hoe meer zij de grip op hun situatie verliezen.
Schakel tijdig een vrijwilliger van SchuldHulpMaatje-Ridderkerk in voordat u dwingende brieven van incassobureaus in uw brievenbus ontvangt. Een maatje helpt u om weer inzicht te krijgen in uw financiële situatie en ook wordt het makkelijker om samen naar oplossingen te zoeken.
Ons accent ligt meer op preventie, uit de schulden blijven, maar wij staan u ook met raad daad bij wanneer de situatie ernstiger is, bv. dat u in de schulden terecht bent gekomen. Iedereen kan een beroep doen op de hulp van een maatje, ongeacht geloof, geslacht, ras of levensovertuiging.

Wat bieden de maatjes aan?

  • Samen met u het op orde brengen (overzichtelijk maken) van uw administratie
  • Het leren bijhouden van een kasboek en budgetteren
  • Aanvragen van toeslagen (zorg, huur, kindgebondenbudget enz.) en/of kwijtscheldingen
  • Ondersteuning in een traject van schuldhulpverlening en -sanering, want het is niet gemakkelijk om dit drie jaar vol te houden
  • Nazorg na de schuldhulp, om terugval te voorkomen

Tips

Websites als www.nibud.nl en www.zelfjeschuldenregelen.nl geven tips om te besparen op uw uitgaven. Op www.nibud.nl/berekenuwrecht kunt u zien of u in aanmerking komt voor bepaalde toeslagen of subsidies. Voor verdere informatie zie www.schuldhulpmaatje.nl en voor hen die bezig zijn met (het voorkomen van) hun schulden is er de objectieve website www.uitdeschulden.nu

Voor alle duidelijkheid, de hulp van SchuldHulpMaatje-Ridderkerk bestaat alleen uit begeleiding.
Er wordt geen geld verstrekt. De 'maatjes' zijn vrijwilligers.

Uitgangspunt van SchuldHulpMaatje is: financiële vrijheid, samen sterker staan, er zijn voor de ander, eerlijkheid als basis, gelijkwaardigheid en echtheid, rechtvaardigheid en naastenliefde.

Schuldhulpmaatje Ridderkerk is aangesloten bij het landelijk Schuldhulpmaatjes project.