Europees Hof verbiedt uitzetting Somaliër

Belangrijke ontwikkeling in discussie rondom uitzettingen Somaliërs

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft de uitzetting van een in Nederland verblijvende Somaliër naar Mogadishu voorlopig verboden.
Het Hof gaf op 27 februari een zogenaamde Interim Measure (IM) af.
De herkomst uit Mogadishu van de Somalische asielzoeker werd niet geloofd; volgens een taalanalyse van de IND kwam hij waarschijnlijk uit Noord-Somalië of Djibouti.
De man behoort tot de Midgan, een minderheidsgroep. Minderheden lopen in Somalië extra gevaar omdat zij geen bescherming van een grote clan kunnen krijgen.

Vragen van het Hof

Het Europese Hof heeft nu gezegd dat de man niet mag worden uitgezet zolang zijn zaak bij het EHRM nog loopt.
Hij is vrijgelaten uit vreemdelingenbewaring en krijgt nu opvang.

Het Hof stelt een aantal vragen aan Nederland, waaronder:

  • Waarom wordt hij naar Mogadishu uitgezet, als de overheid niet gelooft dat hij daar vandaan komt?
  • Is daarbij rekening gehouden met de veiligheidssituatie in Mogadishu?
  • Is daarbij ook rekening gehouden met zijn etniciteit?

Gevolgen voor Somaliërs

VluchtelingenWerk ziet deze zaak als een belangrijke ontwikkeling in de discussie rondom uitzettingen naar Somalië, omdat het Europese Hof expliciet vragen stelt over de veiligheidssituatie in Mogadishu.
Uit het verbod is echter niet op te maken of dit gevolgen heeft voor alle Somaliërs voor wie uitzetting dreigt naar Mogadishu.
De definitieve uitspraak van het Europese Hof kan nog geruime tijd op zich laten wachten.

Staatssecretaris Teeven

Vorige week bleek dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie voor het eerst sinds 2010 weer Somaliërs wil gaan uitzetten.
VluchtelingenWerk Nederland vindt dat gezien de veiligheidssituatie te voorbarig.
De Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen, Guterres, heeft onlangs in een bijeenkomst met Kamerleden nadrukkelijk verzocht om niet uit te zetten naar de hoofdstad Mogadishu.
Ook Human Rights Watch heeft de Nederlandse overheid opgeroepen om voorlopig niet uit te zetten naar Mogadishu.