VluchtelingenWerk is verhuist van de derde naar de tweede verdieping.

Volg de routeborden in het gemeentehuis.