Een blik naar het verleden

GEMEENSCHAPPELIJKE SOBERE MAALTIJD MOSLIMS-CHRISTENEN IN RIDDERKERK – 14 MAART 2012

De gastheer van de avond was Hans van Dijk, lid v.h. CMC die ons allen welkom hete.
Dit jaar waren we te gast voor de sobere maaltijd in de PKN Gemeente te Bolnes.
Deze hadden het thema 'Brood voor mensen', gekozen.
Er waren verschillende soorten brood verzameld, om te laten zien dat we van veelzijdigheid houden. Zoveel verschillende broden, zoveel verschillende mensen.
Door met elkaar brood te delen lieten we zien dat we met onze verschillen juist veelkleurig zijn.
Een ieder die aan de tafel zat mocht een tekst voorlezen die bij het soort brood van toepassing was.
Deze prachtige, toepasselijke teksten wil ik u niet onthouden en heb ze voor u genoteerd.

ROGGENBROOD

We hebben roggebrood bij deze maaltijd.
Het was het brood van arme mensen, het herinnerd aan vrouwen en mannen die keihard moeten werken voor een karig bestaan.
Bij dit brood spreken we het verlangen uit naar levensmoed en moed om te delen wat wij hebben, zoals juist arme mensen dat vaak goed kunnen.

MEERGRANENBROOD

We hebben meergranen-brood bij deze maaltijd Het verbeeldt onze veelvormige en veelkleurige samenleving.
Bij dit brood spreken we het verlangen uit naar wederzijds begrip tussen mannen en vrouwen, volken en culturen, moslims en christenen en andere gelovigen.
En dat we ons laten inspireren door de geestelijke rijkdom en wijsheid van het geloof van de ander, op welke manier en waar ter wereld ook beleeft.

RIJSTWAFELS

We hebben rijstwafels bij deze maaltijd.
Ze herinneren ons aan mensen in arme landen die moeten rondkomen van heel weinig, die door de honger weinig toekomst zien.
Bij deze rijstwafels spreken wij het verlangen uit dat onze ogen open gaan voor de nood die er is en dat we doen wat in ons vermogen ligt om te komen tot een eerlijke verdeling.

VLAAI (feestbrood)

We hebben een vlaai meegebracht voor deze maaltijd.
In Zuid Afrika bakken vrouwen vlaaien als ze iets te vieren hebben.
Laat deze vlaai ons in dankbaarheid herinneren dat er aan de discriminatie en apartheid van gekleurde mensen in Zuid Afrika een einde kwam.
Bij dit feestbrood spreken we het verlangen uit dat de ene mens zich niet langer boven een ander verheft op grond van huidskleur, geloof of afkomst, maar dat we ons oefenen in medemenselijkheid en beseffen dat we in de ander een broeder of zuster ontmoeten.

TORTILLA'S

We hebben tortilla's bij deze maaltijd.
Plat brood van gebakken en gemalen mais.
Het doet ons denken aan al die mensen die door het leven platgeslagen zijn, die door anderen onderdrukt en naar de rand worden geschoven.
Bij dit brood spreken we het verlangen uit naar kracht om voor gerechtigheid op te komen zodat mensen zich weer op kunnen oprichten.

ZONNEBLOEM BROOD

We hebben vanavond brood dat bestrooid is met zonnebloempitten.
Het herinnert ons aan mensen die geen licht meer zien en zonder hoop zijn wij spreken het verlangen uit dat een ieder licht mag zien.
Het innerlijke licht dat ons vertelt dat geen leven tevergeefs geleefd wordt.

KLEINE BROODJES

Tenslotte hebben we ook nog kleine broodjes bij deze maaltijd broodjes die ons doen denken aan kinderen, dichtbij in ons eigen land en ver weg.
Zij verbeelden onze liefde, onze hoop en ons geloof in de toekomst.
En wij spreken het verlangen uit dat de Eeuwige die is van alles en allen, ons helpen zal om van de wereld een wereld te maken van vrede, shalom, salaam, waar het goed leven is voor kinderen en voor alle mensen.
Daarna werd er om stilte gevraagd voor degene die een gebed voor de maaltijd uit wilde spreken.
En konden we soep opscheppen om vervolgens te kunnen genieten v.d. 'broodmaaltijd'.
Tijdens de maaltijd las ds. Joke de Neut voor uit 'De droom van Tibhirine', nacht van vuur.
Een mooi verhaal over twee mensen uit twee geloven die elkaar vonden vanuit hun liefde voor die ene God.
Vervolgens konden we met elkaar discussiëren, hoe wijzelf concreet in onze samenleving met elkaar die houding van Gods tederheid en barmhartigheid in praktijk kunnen brengen.
Er kwamen zo goede gesprekken op gang over het leven van elke dag. Eigenlijk moet je bij jezelf beginnen en je eigen omgeving, in het klein beginnen zoals een steen die je in het water gooit en de cirkels vervolgens steeds verder gaan.
Verder gingen de gesprekken over wat we zoal deden. Daarna was er nog koffie of thee met een heel klein stukje vlaai, het was tenslotte een sobere maaltijd en de vlaai was tenslotte meer symbolisch bedoeld maar smaakte daardoor niet minder feestelijk zal ik maar zeggen.

De avond werd tenslotte afgesloten met een schitterend optreden van het Molukse vrouwenkoor 'Al-Hidaya' die een aantal lofliederen zongen. Bij het verlaten kregen we allemaal nog een schakel mee van een ketting wat weer symbool stond voor datgene wat ons samenbindt.

De tekst die erbij zat luidde:

Zoals metaal door legeren aan krachten wint zo ook de mens die zich met anderen verbindt.
Nu nog losse schakels maar eens verbonden door de vredesgeest.

Een hele mooie afsluiting en meteen een nieuw begin ofwel een nieuwe uitdaging voor een ieder om zo weer verder te gaan.
Om zo iedere dag verder te werken met elkaar en voor de ander, die we weer mogen ontmoeten op onze levensweg.
Niet alleen met elkaar maar met de Liefde van God die ons hierin voorgaat.

Met dank aan de gastgemeente PKN Bolnes
Herma de Mik lid CMC

Aanvullende gegevens