Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk

Stichting Projectgroep Gilde Ridderkerk is statutair gevestigd te Ridderkerk en opgericht op 23 december, 2009.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24481142

Onze bankrekening is : 13.57.65.803. En natuurlijk hebben wij een ANBI status. Dus al uw giften zijn aftrekbaar. Vragen hierover? Stel ze ons!
Contactgegevens:
J.W. Kloos, secretaris. Het secretariaat is gevestigd aan de Erasmuslaan 11, 2984 XH Ridderkerk.
Ons kantooradres is: Kamer C 310, Koningsplein 5, 2981 EA Ridderkerk.
Verder kunt ons bereiken via e-mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ), via de post (Postbus 4202, 2980 GE Ridderkerk) en telefonisch op 06-42019860.

 

Beleidsplan:
De stichting beheert een conglomeratie van allerlei projecten die binnen de doelstelling valt.
Elk project heeft één of meerdere coördinator(s) die (gezamenlijk) verantwoordelijk is (zijn).
Elk project draagt één coördinator voor als lid van het stichtingsbestuur.
Elk project kent een eigen beleidsplan en begroting.
Het stichtingsbestuur stelt begroting en beleidsplan vast in overleg met de desbetreffende coördinator.
Tijdens de vergaderingen van het bestuur breng de coördinator verslag uit over het project.
Indien er wijzigingen noodzakelijk zijn in begroting en/of beleidsplan beslist het bestuur.

De afzonderlijke beleidsplannen kunnen alleen maar in samenhang met elkaar en ( vooral!) met de samenwerkende andere organisaties op hun merites worden beoordeeld. 
Het is dan ook niet opportuun om op deze plaats  de details te publiceren daar ook hierdoor al privacy doelstellingen in gevaar kunnen komen.
Deze website bevat voldoende om een goede indruk te krijgen op welke wijze en waarvoor wij werken.

Doelstelling:
Doel van de stichting is het financieren,  (doen) uitvoeren van, adviseren over, opzetten van en/of organiseren van binnen de gemeente Ridderkerk bestemde sociaal georiënteerde projecten in het algemeen en die van Gilde Samenspraak en Gilde Coach4You in het bijzonder alles in de ruimste zin van het woord.

Verder aangesloten bij onze stichting zijn: Filmhuis Ridderkerk, Christen-Moslim Contact groep, Gilde Werkgroep, Gilde Taalcoaches, Schuldhulpmaatje

Bestuur:
J. van Dijk, voorzitter, ( Gilde Taal , Filmhuis)
J.W. Kloos, secretaris
J.H. Dekker, penningmeester
J.G. Heuvelman, lid (Coach4You)
H. de Mik, lid (Christen-Moslim Contactgroep)
I. van der Merwe, lid (Dorpsmaatje)
G.J. Slagmolen, lid (Gilde Werkgroep)

1. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014      
               
               
Lasten:              
               
        2014 Begroot   2014  
               
Kosten Projektgroepen    € 33.800,00     € 35.091,00   
               
               
Baten:              
            2014  
               
Baten Projektgroepen        € 42.229,00   
               
Saldo van baten en lasten      € 7.137,00   
               
Mutatie algemene reserves        € 7.137,00   
               
             
1. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015    
             
             
Lasten:            
        2015 Begroot   2015
             
Kosten Projektgroepen    € 27.200,00     € 27.699,00 
             
             
Baten:            
            2015
             
Baten Projektgroepen        € 32.538,00 
             
Saldo van baten en lasten      € 4.839,00 
             
Mutatie algemene reserves        € 4.839,00 
           

 

1. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016    
             
             
Lasten:            
        2016 Begroot   2016
             
Kosten Projektgroepen    € 29.700,00     € 60.231,00 
             
             
Baten:            
            2016
             
Baten Projektgroepen        € 65.195,00 
             
Saldo van baten en lasten      € 4.964,00 
             
Mutatie algemene reserves        € 4.964,00